logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenetArtiklid, aruanded ja arvamused täiendavaks lugemiseks

TTM väärika lõpetamis-eel  -MÕTTEVAHETUSKOJA moodustamisest-

Elame hetkel inimsoo ajaloo, ilmselt kogu ELU miljardeid aastaid kestnud arenguloo suurimate, plahvatuslikult kiirenevate, Looduse ja inimese harmoonilise kooselu kindlustamiseks möödapääsmatute muutuste protsessis, kus juba 50 aastat Rooma Klubi I raportist „Kasvu piirid” ilmumise järel on selge: inimsoo arvuline kasv 1 – 8 miljardini, ületootmise, liigtarbimise, elukeskkonna (eriti VAIMSE) reostuse, vägivalla (koolikiusamisest kogu loodut purustavate sõdadeni võõral pinnal) kasv on pea kõigis eluvaldkondades tõusnud kaugele üle talutavuse piiri. See väljendub üleliigses Looduse ja inimese, riigi ja rahva, vaimu ja võimu, rikkuse ja vaesuse, demokraatia ja diktatuuri (oligarhokraatia = kleptokraatia),töö ja kapitali, koostöö ja konkurentsi, väikese ja suure, linna ja maa, noorte ja vanade, keskvalitsuse ja omavalitsuste, korra ja kaose VASTANDUMISES. Senised koostöövormid ei toimi rahuldavalt, uusi pole veel kujunenud. Seniste ühistegevus-ühenduste väärikas lõpetamine tohiks toimuda ühel eeltingimusel – jätkusuutlikult, et ei tekiks kultuurikatkestust, et ei katkeks haritlaste – teadlaste, kirjanike, kunstnike, asutuste ja ettevõtete juhtide vaba MÕTTEVAHETUS, et vaba mõttevahetus oluliselt elavneks õigete tasakaalukate otsuste tegemiseks valitsemises ja vastutuses. Selleks on klubilised mõtte- ja nõukojad, kus algatus ja korraldus on kahepoolne: ülalt, juhtkonna poolt ja alt – kuulajatest osalejate poolt, ettekannete ja järgneva arutelu, st sõnavõttude pool oleksid vähemalt ajaliselt võrdsed ja lõpetamine poleks ajaliselt rangelt piiratud.

Mõttevahetuskoda peaks olema erakonnaülene, samas nende esindajate osalemisel ja vabade ajakirjanike aktiivsel osavõtul, ka ministeeriumide volitatud esindajate osalemisel. Mis meil on:

Moodustatav TTM jätku-mõttekoja algatusrühma liikmeteks võiks olla seniste vanade ja noorte aktiiv, vanadel oleks elutarkust, puudu jääb tegude aktiivsusest, noortel on uued ideed ja tegutsemisenergia, mis kokku võiks kujundada väelise vaimukogu Eestluse Elujõu suurkogu mõtte-platvormi sõnastamiseks.

Eesti vajab võimuvahetust vaimueliidi juhendamisel

Peaaegu asutajaliige paevana Rein Einasto

Alvar Soesoo – Rein Einasto mõtteavaldus - TTM väärika lõpetamis-eelse jätku-MÕTTEVAHETUSKOJA moodustamisest, kõnetab otseselt!

Sellist ühendust on vaja - meil ei ole hetkel “kogukonda”, kes tegeleks oluliste ellujäämisküsimustega. Ellujäämine ei ole kahjuks pelgalt tankide ja mitmikheitjate arv, aga ka vaimupotentsiaal, keda on viimasel kümnendil (tänu külluseühiskonna lahvatusele) otseselt jalge alla tallatud. TTM on asja varasemalt ajanud, aga ka tema hääl on jäänud hüüdjaks kivikõrbes. Uudses üleskutses on jumet - see rakuke peaks sündima ja laienema. 

Praegust aadressaatide nimistut saaks kindlasti laiendada mõtlevate ja mõistlike ettevõtjate ja teadus-arendustegelaste kaudu. Tallinna ülikool, aga ka mitmed pealinna kooliõpetajad on tegelikult väärikas lisanduv ajukapital uueks stardiks. Palju mõtlevaid inimesi on nende seas. 

Mulle tundub, et Rein defineeris antagonismid kenasti ära:

Looduse ja inimese, riigi ja rahva, vaimu ja võimu, rikkuse ja vaesuse, demokraatia ja diktatuuri (oligarhokraatia = kleptokraatia), töö ja kapitali, koostöö ja konkurentsi, väikese ja suure, linna ja maa, noorte ja vanade, keskvalitsuse ja omavalitsuste, korra ja kaose VASTANDUMISES

Meie ülesandeks jääb see kuidas need vastanduvad osad omavahel tööle saada nii, et Eesti rahvusriik jääks püsima ja areneks sellises suunas, et noored ei peaks meie maalt lahkuma. Mul on tunne, et Eesti riik ei ole peale 1940ndat olnud nii kehvas rahvusseisu kui praegu… loodan, et see on vaid minu kiiks ja olukord on parem.

Reinu viide “Kasvu piiride" esmaraamatule kõnetab ehk meile etteantud vajalikku suundumust. Las seda pilti laiendab 2022 Maalehes ilmunud lugu koos 2020 aasta arenguteni pikendatud graafikutega allpool.