logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenet3.3. LIIKMESKONNAST

Teadlaste Maja tegevus on võimalikuks saanud tänu ühis(juriidilistest)liikmetest instituutidele ja kõrgkoolidele, mille ruume on selleks põhikirja kohaselt kasutada antud peamiselt tasuta.
Uusi liikmeid võtab vastu nõukogu isikulehe (pdf, doc) alusel, mida saab volinike vahendusel või Teadlaste Maja toast või kodulehelt.
Maja liige maksab liikme aastamaksu, mille määra otsustab igal aastal nõukogu ja mille kohta on viide ka Teadlaste Maja tööplaanis.
(Tutvustame ka Maja teenekaid ja tegusaid liikmeid, kui temal on, siis anname (tema nõusolekul) ka viite tema koduleheküljele )