logo MTÜ Tallinna Teadlaste Maja

Viited

eenet

Maja finants- ja majandustegevust kontrollib vähemalt kord aastas revisjonikomisjon. Seda on juhtinud Heimar Peremees (1969-1971), Arnold Jannus (1977), Dimitri Kaljo (1977-1981), Gunnar Kiivet (1981-1989),Tõnu Akkel (1989-1995), Jaan Ennulo (1995. aastast).

16. DETSEMBRIL 2011.a. VALITUD REVISJONIKOMISJON

Esimees:
JAAN ENNULO † 27.02.2021
Estonian Business School ( EBS ) sotsiaalteaduste õppetooli juhataja

jaan.ennulo@ebs.ee

mobiil: 56 639 343

TIIA PÜSS
Tehnikaülikooli Majandusuuringute Teaduskeskuse juhataja kt, vanemteadur

tiia.puss@tseba.ttu.ee

mobiil: 556 41120